top of page

Korbeek-Sport VZW heeft als missie sporten in Korbeek-Lo voor iedereen toegankelijk maken, waarbij we streven om iedereen zijn sport te laten uitoefenen in een goede, eerlijke, familiale en sportieve sfeer.

Onze visie op lange termijn:

  • ijveren voor een gezond en schuldenvrij beleid

  • onze voetballers de gelegenheid geven hun sport uit te oefenen op een aanvaardbaar niveau

  • de infrastructuur onderhouden en verder uitbouwen naargelang onze mogelijkheden

  • de werking verzekeren met vrijwilligers die de sport genegen zijn

  • open staan voor samenwerking met andere clubs (Lacrosse / Lions)

Korbeek-Sport geeft aan ongeveer 250 personen de kans om hun sport te beoefenen in een toffe sfeer. We blijven ijveren om samen met onze vrijwilligers iedereen zijn sport te laten uitoefenen en onze gedane financiële inspanningen vol te houden en te verbeteren waar mogelijk. 

bottom of page